Datasikkerhet

I dag må bedriftenes data krysse mange forskjellige elektroniske trafikkårer. De forskjellige trafikkårene åpner for mange potensielle digitale angrep fra hackere eller virus. Det er godt å ha antivirusprogrammer, nettverksadministratorer og andre verktøy som bidrar til å sikre datamiljøet! Men hva med det digitale kontorsystemet ditt? Har du sikret både multifunksjonssystemet og PC-en din?

Sikkerhetsstandarder du kan stole på

Nesten hver eneste arbeidsprosess og arbeidsflyt starter, slutter eller har på en eller annen måte sammenheng med den multifunksjonelle kontormaskinen din. Mye av virksomhetens data går via multifunksjonssystemet ditt. Derfor må det multifunksjonelle kontorsystemet, som er en hovedkomponent i arbeidsprosessene og arbeidsflytene dine, holde stand mot vedvarende trusler mot sikkerheten.

Våre omfattende sikkerhetsfunksjoner med tilleggsutstyr utgjør et godt grunnlag for profesjonelle løsninger. Disse løsningene kan både identifisere og forhindre sikkerhetsbrudd, slik at både virksomheten og enkeltpersoner unngår økonomiske tap og/eller tap av anseelse.

DEVELOP-systemene er nesten uten unntak sertifisert i samsvar med standarden Common Criteria/ISO 15408 EAL3. Dette er den eneste internasjonalt anerkjente standarden for testing av IT-sikkerhet på digitale kontorprodukter. Skrivere, kopimaskiner og programvare som oppfyller ISO 15408-sertifiseringen, har blitt godkjent etter en svært streng sikkerhetsvurdering, og de kan tilfredsstille og levere den typen sikkerhetsnivå som en sikkerhetsorientert virksomhet ønsker.

Finn ut mer om sikkerhetsstandardene våre i datasikkerhetsbrosjyren, eller ta kontakt med oss direkte.