Samsvar

Samsvar har blitt stadig viktigere globalt og har i flere år vært et svært viktig område for oss når det gjelder vårt samfunnsansvar.

TILBAKE

Samsvar: Hva betyr det?

Samsvar betyr at man overholder eller etterlever bestemte regler eller forbud, særlig som spesifisert gjennom lov. Eksempler på dette kan være

  • Forbud mot konkurransehemmende atferd
  • Forbud mot å gi eller motta upassende fordeler
  • Forbud mot brudd på arbeidsmiljøloven
  • Arbeidsforhold osv.

Det er ikke bare bestemmelsene i landet KONICA MINOLTA driver virksomhet i den aktuelle saken som er relevante, men også i mange tilfeller bestemmelsene i andre land eller områder (f.eks. i USA, Storbritannia eller EU). Brudd på disse bestemmelsene kan føre til betydelige bøter, i noen tilfeller bøter som kan føre til konkurs, selv om bruddet ikke er knyttet til det fremmede landet.

Samsvar innebærer å overholde våre etiske retningslinjer beskrevet i våre retningslinjer for forretningsdrift og gjort tilgjengelig for alle ansatte via intranett/Internett, og er styrende for våre handlinger og selskapsaktiviteter. Vi er opptatt av å leve opp til våre forpliktelser om ikke bare å oppnå vekst, men også om å oppfylle vårt samfunnsansvar og gi et bidrag til samfunnet.

KONICA MINOLTA innfører derfor tiltak i en tidlig fase:

  • Støtte for bedriftens samfunnsansvar
  • Etiske retningslinjer
  • Konica Minolta-gruppens etiske retningslinjer for å sikre korrekt atferd

Det er vårt felles ansvar å leve opp til dette ansvaret. Dette arbeidet krever kontinuerlig innsats, slik at vi også kan etterleve de ulike bestemmelsene i fremtiden. Dette er grunnen til at vi ønsker å legge vekt på viktigheten av samsvar også for KONICA MINOLTA:

Samsvar: Hvorfor er dette så viktig?

I KONICA MINOLTA er etterlevelse av lover og forskrifter en selvfølge.

Likevel viser praksis at man ikke kan utelukke overtredelser. Selv ansatte som ikke er involvert i overtredelsen kan velge ikke å informere sine ledere eller ansvarlig for registrering av overtredelser, for å beskytte selskapet, av frykt for represalier eller for misforstått lojalitet overfor kollegaer.

Vi er klar over at bare vissheten om overtredelser kan være belastende, også for medarbeidere som ikke er involvert. Disse kan veksle mellom lojalitet mot selskapet og lojalitet med kollegaer. De ønsker ikke å urettmessig anklage noen, samtidig som de heller ikke ønsker å dekke over ulovlig atferd eller gjøre seg til medansvarlig for eventuelle skadeerstatninger som følge av overtredelsen.

Overtredelser som ikke blir rapporter kan raskt utvikle seg til å få enorme konsekvenser for alle involverte parter, særlig i tilfeller hvor konkurransemyndighetene er blitt oppmerksomme på overtredelsene.

Samsvar: Hvordan fungerer det?

Samsvar innebærer også å sikre at vi overholder forskrifter og regler, samt å støtte de ansatte i dette. For å sikre dette har vi etablert nødvendige strukturer for å sikre

  • Kjennskap til reglene
  • Orientering om og hjelp mot riktig atferd
  • Avdekking av eventuelle overtredelser eller svikt