Forretningspraksis

I tillegg til å være økonomiske enheter, som er opptatt av å skape overskudd gjennom rettferdig konkurranse, skal selskaper også tilføre samfunnet som helhet verdi. Dette betyr at Konica Minolta-gruppen skal opptre på en samfunnsmessig ansvarlig måte, og at alle ledere og ansatte i selskapet skal være innforstått med og leve etter ånden i denne erklæringen om forretningspraksis.

TILBAKE

Konica Minolta-gruppens erklæring om forretningspraksis

I tillegg til å være økonomiske enheter, som er opptatt av å skape overskudd gjennom rettferdig konkurranse, skal selskaper også tilføre samfunnet som helhet verdi. Dette betyr at Konica Minolta-gruppen skal opptre på en samfunnsmessig ansvarlig måte, og at alle ledere og ansatte i selskapet skal være innforstått med og leve etter ånden i denne erklæringen om forretningspraksis.

Toppledelsen skal være innforstått med at etterlevelse av ånden i denne erklæringen er deres ansvar, og skal ta initiativ til å sikre at alle direktører og medarbeidere forstår erklæringen fullt ut. I tillegg skal ledelsen være særlig oppmerksomme på meningene til interne og eksterne parter og skal støtte innføringen av effektive systemer, som skal sikre etisk forretningspraksis.

Nyttig og sikker produksjon
Vi skal arbeide for å gjøre oss fortjent til forbrukernes og kundenes tillit gjennom utvikling og levering av samfunnsmessig nyttige produkter og tjenester, som vektlegger sikkerhet.

Rettferdige og åpne aktiviteter

Vi skal i arbeidet for å utføre våre aktiviteter på en rettferdig og åpen måte, overholde lover og forskrifter og opptre i samsvar med internasjonale regler og våre vedtekter.

Kommunikasjon med samfunnet og informasjonstilgang
Vi skal kommunisere med samfunnet og gjøre vår selskapsinformasjon tilgjengelig på en rettferdig og tilstrekkelig måte.

Miljøvern
Vi skal ta miljøproblemer på alvor og skal iverksette frivillige tiltak for å beskytte miljøet.

Bidrag til samfunnet

Vi skal innenfor et globalt perspektiv bidra til samfunnet, samtidig som vi respekterer den lokale kulturen og lokale skikker.

Respekt for medarbeiderne

Vi skal arbeide for å gjøre livene til de ansatte behagelige og meningsfylte, tilby et sikkert arbeidsmiljø og respektere hver medarbeiders personlighet og individualitet.

Ansvarlige handlinger

I tilfelle overtredelser av prinsippene i denne erklæringen, skal toppledelsen undersøke årsaken til overtredelsen og utarbeide endringer, som skal forhindre at slike overtredelser oppstår på nytt i samsvar med selskapets prosedyrer. Informasjon om og en forklaring på overtredelsen skal gjøres offentlig tilgjengelig umiddelbart etter at denne er kommet for dage, og ansvar for overtredelsen skal avklares. Strenge og rettferdige disiplinære tiltak skal iverksettes, inkludert overfor toppledelsen der det er nødvendig.