CSR - samfunnsansvar

Våre aktiviteter innenfor området samfunnsansvar er basert på Konica Minoltas ledelsesfilosofi "The Creation of New Value," og selskapets erklæring om forretningspraksis. Vi er opptatt av å leve opp til samfunnets tillit og forventninger ved å ta vårt ansvar på alvor og bidra til et bærekraftig samfunn.

TILBAKE

Våre aktiviteter innenfor samfunnsansvar

Konica Minolta har signert FNs Global Compact, de universelt aksepterte prinsippene som dekker menneskerettigheter, arbeid, miljøet og arbeid mot korrupsjon. Selskapet er også medlem av Global Compact Japan Network (GC-JN).

Gruppens retningslinjer innebærer å respektere og overholde disse og andre universelle prinsipper, og er formulert i Konica Minolta-gruppens globale erklæring om forretningsatferd. Denne erklæringen bidrar til å sikre at Konica Minolta arbeider i samsvar med disse universelle prinsippene.

Les mer om våre aktiviteter innen samfunnsansvar