Prinsipper

Alle våre forretningsaktiviteter er basert på vårt verdisystem, som er beskrevet i våre aktiviteter innenfor samfunnsansvar, vår forståelse av samsvar samt vår forretningspraksis.

 

 

Bedriftens samfunnsansvar

Vi er opptatt av å leve opp til samfunnets tillit og forventninger ved å oppfylle vårt ansvar og ved å bidra til et bærekraftig samfunn.

Les mer om våre aktiviteter innenfor samfunnsansvar

Samsvar

Samsvar har blitt stadig viktigere globalt og har i flere år vært et svært viktig område for oss når det gjelder vårt samfunnsansvar.

Les mer om vår definisjon av samsvar

Forretningspraksis

I tillegg til å være økonomiske enheter, som er opptatt av å skape overskudd gjennom rettferdig konkurranse, skal selskaper også tilføre samfunnet som helhet verdi.

Les mer om hva vi legger i forretningspraksis