Miljø

Vår videre overlevelse er avhengig av hvordan vi tar oss av miljøet. Vi arbeider i henhold til prinsipper som har som mål å sikre størst mulig harmoni mellom økologi og teknologi. I denne sammenhengen arbeider vi ikke bare for å tilby våre kunder nyttige produkter og tjenester, men også med å minimere miljøbelastningen av disse, samtidig som vi maksimerer deres økonomiske verdi.

Vår tilnærming

Vi mener at det første skrittet mot effektiv kontroll over komplekse situasjoner bygger på bruk av "faktabasert ledelse". Vi kan bare løse miljøproblemer på en troverdig måte hvis vi får tilgang til pålitelige data om miljøsituasjonen, samt kvantitative målinger og analyser av disse. Vi mener at en reduksjon i avfallsmengden kan bidra til å beskyte miljøet og at det gir økonomiske fordeler. Som en følge av dette er vi opptatt av å identifisere og eliminere forskjellige typer avfall, inkludert råvare, energi, aktiviteter og tid, slik at vi også forbedrer vår økonomiske lønnsomhet.

Globalt miljøarbeid

Selskapet er tildelt ISO 14001-sertifiseringen for selskapets raske og effektive håndtering av miljøutfordringer i hver fase av produktets livssyklus, fra valg av råvarer til deler, til utvikling, produksjon, distribusjon, bruk, service og kassering.

Reduksjon av CO2-utslipp

Siden CO2-utslipp anses for å spille en sentral rolle i global oppvarming, utgjør reduksjon av disse utslippene et sentralt mål i miljøarbeidet. For å oppnå dette målet reduserer Konica Minolta energiforbruket til selskapets produkter. Ett eksempel er den nye induksjonsvarmeteknologien brukt i våre fikseringsenheter i den nyeste fargeproduksjonsserien, ineo+.

Miljøvern i praksis

  • Gjenvinnbar design for alle systemkomponenter
  • Innføring av "null avfall"-prinsippet på ulike produksjonsanlegg
  • Evaluering og valg av leverandører og produsenter av forbruksartikler som tar miljøhensyn
  • Verdensomspennende sertifisering i henhold til ISO 14001 og ISO 9000
  • Tildelt «Energy Star»
  • Tildelt «Blue Angel»

Forbruksartikler

I mange virksomheter er kostnadskutt et ord som uttales daglig, og det gjelder like mye store investeringer, som forbruksartikler som tonere. Dette er grunnen til at stadig flere produsenter av billigere alternativer eller leverandører av originale varer til lavere priser har etablert seg på markedet. Men billigere betyr ikke nødvendigvis god. Bruk av toner av lav kvalitet kan ikke bare ha en negativ effekt på utskriftskvaliteten, men også føre til varige skader på maskinene. Et enkeltstående billig kjøp blir dermed et kostbart feilgrep. Dette er grunnen til at vi oppfordrer våre kunder til å kjøpe DEVELOP tonere.