Personvernerklæring

Konica Minolta Business Solutions Norway AS gjør alt som står i sin makt for å håndtere og beskytte personopplysningene dine på en forsvarlig måte. Du vil normalt ikke behøve å oppgi navnet ditt eller annen informasjon om deg selv for å få tilgang til dette nettstedet.

Samtidig blir dette nettstedet betjent for å tilveiebringe informasjon om Konica Minolta Business Solutions Norway AS og varemerket DEVELOP, og det kan være tilfeller der du vil bli bedt om å oppgi personopplysninger, for eksempel navn og adresse, for å svare på spørreundersøkelser eller for å kunne motta svar på henvendelser, registrere deg for nyhetsbrev eller for å få tilsendt trykt materiale.

I slike tilfeller kan du bli bedt om å oppgi personlig informasjon som navn, e-postadresse, telefonnummer og gateadresse. Det kan også være tilfeller som krever et minimum av tilleggsinformasjon for bestemte formål.Med unntak av et minimum nødvendig informasjon er det frivillig å oppgi slike opplysninger; du kan selv velge om du vil gjøre det eller ikke. Informasjonen du oppgir, vil aldri bli endret eller brukt uten at du tillater det.

Merk at det kan forekomme at opplysningene du oppgir, blir videreformidlet til en tredjepart, men bare i den grad det virkelig er nødvendig. Hvis vi for eksempel blir bedt om å sende noe til adressen din, er det nødvendig for oss å oppgi navnet og adressen din til speditøren.

Hvis en person som registrerer personopplysninger på dette nettstedet, senere ber om tilgang til disse personopplysningene, vil det bare gjøres til den registrerte parten og bare etter at dennes identitet er blitt bekreftet. Når visse tjenester tilbys på dette nettstedet, kan det være at du vil bli spurt om å oppgi mer konfidensiell informasjon, for eksempel i forbindelse med elektroniske pengeoverføringer eller kredittkorttransaksjoner.

I slike tilfeller vil informasjonen som sendes, bli kryptert, og det vil bli iverksatt andre tiltak for å sikre den. De ovennevnte retningslinjene kan bli endret i fremtiden, og alle slike endringer vil bli kunngjort på dette nettstedet.