Legal form and Trade register:
GmbH
Amtsgericht Hannover
HRB 58272
Umsatzsteuer-Ident-Nr.
DE 135 099 727
Managing Director:
Ikuo Nakagawa

Adress:
Konica Minolta
Business Solutions
Europe GmbH

Europaallee 17
30855 Langenhagen
Germany
Phone: +49 (0)511 7404-0
Fax: +49 (0)511 741050

Ansvarsfraskrivelse

Betingelser for bruk og spesiell informasjon om nettstedets innhold
Innholdet i tilbudet på dette nettstedet kan bare brukes i informasjonsøyemed, ikke i kommersielt øyemed eller for private formål. Innholdet kan ikke publiseres via datanettverk eller i andre medier. Det er forbudt å endre innholdet og dokumentene. Brudd på denne regelen vil bli straffeforfulgt. Innhold, dokumenter og tilhørende grafikk som publiseres på dette nettstedet, kan inneholde tekniske eller typografiske feil. Denne informasjonen blir kontinuerlig endret eller supplert. Videre forbeholder nettstedets redaktører seg retten til å slette deler av informasjonen eller hele tilbudet, eller å oppheve publiseringen, helt eller midlertidig, uten at det blir varslet om det. Derfor påtar vi oss intet ansvar for at den tilveiebrakte informasjonen er aktuell, fullstendig, holder høy kvalitet eller er korrekt. Krav om erstatning som følge av materielle eller immaterielle skader som skyldes bruk av den presenterte informasjonen, som kan være ukorrekt og/eller ufullstendig, blir i utgangspunktet avvist. Ansvarsfraskrivelsen kan bare heves hvis det kan bevises eller stadfestes at det har forekommet en bevisst eller uaktsom feil.

Beskyttelse av eiendomsrett, opphavsrett og registreringsforpliktelse
Navnene «DEVELOP» og «ineo» er varemerker tilhørende Konica Minolta Business Solutions Norway AS, og er både registrert som ordmerker og figurmerker. Alle andre produktnavn og firmanavn som nevnes på dette nettstedet, kan være navn underlagt eiendomsretten til sine respektive opphavspersoner, og er dermed uten forbehold underlagt betingelsene i den aktuelle registreringsloven og eiendomsretten til de respektive og registrerte eierne. Ta kontakt med redaktørene hvis du har spørsmål. Da redaksjonen opprettet dette nettstedet, gikk de inn for å utarbeide tekst, grafikk, bilder, lyddokumenter, animasjoner eller videosekvenser selv, å velge lisensfrie alternativer eller å respektere de aktuelle opphavsrettighetene. Opphavsretten til innhold som er utarbeidet og publisert av redaksjonen selv, uansett hvilken form det har, tilhører de ansvarlige redaktørene. Det er ikke tillatt å reprodusere eller bruke dette nettstedet i andre elektroniske eller trykte publikasjoner uten etter uttrykkelig avtale med skribenten.

Offentlig tilgjengelige områder og linker til innhold fra tredjeparter
Dette nettstedets redaksjon kan ikke kontrollere innholdet i direkte eller indirekte linker til nettsteder som leveres av tredjeparter. Det ble utført en sjekk av mulig ulovlig innhold utelukkende på det tidspunktet da linken ble limt inn. Siden redaktørene ikke kan påvirke endringer i koblinger til nettsteder tilhørende tredjeparter, tar de uttrykkelig avstand fra alt innhold på slike nettsteder som er blitt endret siden linken ble opprettet. Dette gjelder alle linker og henvisninger innen selskapets eget Internett-tilbud. Det samme gjelder for områder som kan bli endret av offentligheten, og som er plassert på et dedikert nettsted, for eksempel i diskusjonsfora, gjestebøker osv. Redaktørene har iverksatt alle mulige tiltak for å sjekke at tredjepartsinnholdet er legalt, korrekt og fullstendig, men kan på ingen måte garantere at dette faktisk er tilfelle. Redaksjonen tar derfor formelt avstand fra alle bidrag fra tredjeparter på de tilknyttede webområdene. Informasjonsleverandøren er ene og alene ansvarlig for uriktig, ufullstendig eller ulovlig innhold og i særdeleshet for skader som måtte oppstå som følge av bruken av tredjepartsinformasjon.

Opplysningsvern
Så langt det var teknisk mulig og rimelig, er innholdet og tjenestene på dette nettstedet gjort fritt tilgjengelige uten at man må oppgi personlige og/eller kommersielle opplysninger. Det benyttes anonyme data eller et pseudonym ved implementeringen av nettstedet hvis det er nødvendig å autentifisere brukeren. Hvis det kreves personlige eller forretningsrelaterte opplysninger for å bruke visse tjenester på dette nettstedet, vil det utelukkende skje hvis brukeren selv aktivt velger det.

Juridisk gyldighet
Denne ansvarsfraskrivelsen utgjør en del av Internett-tilbudet. Hvis det som følge av en endring i den juridiske situasjonen blir slik at visse tekstavsnitt eller enkeltsetninger mister sin gyldighet, helt eller delvis, skal ikke dette påvirke innholdet og gyldigheten av de gjenværende delene av dokumentet.